เวลาที่เหลือสำหรับการลงทะเบียนที่สุดท้าย

คุณหมายถึง ? ใช่หรือไม่ แทนที่